ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN HQC PHÚ TÀI


Thông tin liên hệ: 
Công ty Cổ phần Xây dựng
và Kinh doanh Nhà Bình Thuận

Địa chỉ: 198 Nguyễn Hội, Phường Phú Trinh, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Hotline: 0971 086 186
Email: